Kiitos osallistumisesta!

Linkki loppuraporttiin: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165410